THÔNG TIN TRUYỆN:
Pokemon Tiểu Trấn Rất Có Vấn Đề (Tinh Linh Tiểu Trấn Đại Hữu Vấn Đề)

Pokemon Tiểu Trấn Rất Có Vấn Đề (Tinh Linh Tiểu Trấn Đại Hữu Vấn Đề)

Đánh giá cho truyện này

MeTruyenChu vừa cập nhật bộ truyện mới Pokemon Tiểu Trấn Rất Có Vấn Đề (Tinh Linh Tiểu Trấn Đại Hữu Vấn Đề) của tác giả Thủy Sản Tiên Điểu . Đây là bộ truyện được Convert chuyên nghiệp, được nhiều bạn tìm đọc. Hãy cùng Metruyenchu.com.vn thưởng thức từng trang chữ của truyện Pokemon Tiểu Trấn Rất Có Vấn Đề (Tinh Linh Tiểu Trấn Đại Hữu Vấn Đề) mới này.

Giới thiệu nội dung:

Hồn xuyên thành phố lớn, chỉ có chính mình có thể thấy được Pokémon PSP hết lần này tới lần khác mở không ra.Thật vất vả mở ra, ban đầu tiểu trấn không có tiến sĩ, không có Ngự Tam gia. . .NPC huấn luyện gia chết tại trong bụi cỏ. . .Làm sao xử lý?P/s: Đã kịp tác rồi!!!!!!
Chương 1 Chương cuối
Danh sách chương