List Thể Loại truyện Lịch Sử hay được chọn lọc nhiều người đọc, danh sách truyện Lịch Sử được cập nhật đầy đủ mỗi ngày tại Metruyenchu - Nền tảng đọc truyện online miễn phí lớn nhất tại Việt Nam.