THÔNG TIN TRUYỆN:
Hỗn Độn Bá Thiên Quyết

Hỗn Độn Bá Thiên Quyết

Đánh giá cho truyện này

Bộ truyện full Hỗn Độn Bá Thiên Quyết vừa xuất bản các chương cuối cùng, quý bạn đọc hãy trải nghiệm bộ truyện của tác giả Bất Xuyên Cước Đích Hài , đưa ra các bình luận và nhận xét bên dưới, giúp Metruyenchu.com.vn tiếp tục chọn lọc các bộ truyện mới và hay, đăng tải mỗi ngày.

Giới thiệu nội dung:

Củi mục thiếu niên Trầm Hạo Hiên, giác tỉnh trong truyền thuyết Hỗn Độn Thần Thể, từ đó đạp vào Cường Giả chi Lộ!Cái gì? Ngươi nói ngươi là Siêu Cấp Tông Môn Thiên Tài Đệ Tử? Không có ý tứ, ta là Siêu Cấp Tông Môn Tông Chủ!Cái gì? Ngươi có vô số tài nguyên tu luyện? Ai nha thật hâm mộ, tu luyện của ta tư nguyên chỉ có năm cái làm sao bây giờ? Tuy nhiên đó là thế gian tối nguyên thủy lực lượng, Ngũ Hành Nguyên Tố Chi Linh!Cái gì? Ngươi nói ngươi không phục?A, đó còn là không có ý tứ, ta chỉ có thể đem ngươi đánh ngã Phục Khí mà thôi! Đừng hỏi ta vì cái gì bá đạo như vậy, bởi vì Lão Tử tu luyện chính là Hỗn Độn Bá Thiên Quyết, Bá Tuyệt Thương Vũ, Duy Ngã Độc Tôn!Cảnh giới :-Thối Linh Thập Giai

- Linh Giả

- Linh Đồ

- Linh Tướng

-Linh Hầu

- linh tướng

- Linh Vương

-Linh Hoàng

- Linh Đế

- Linh Tôn

- Linh Thánh

-Linh Thần!...REW : Main nhà ta nắm giữ Hỗn Độn Thần Thể tu Hỗn Độn Bá Thể Quyết từ một viên thạch do Bàn Cổ Khai Thiên mà sót lại.Có một qua Châu bí ẩn do phụ mẫu để lại.Trong Quả Châu phong ấn một cường giả bí ẩn tên Dương Viêm.
Chương 1 Chương cuối
Danh sách chương