THÔNG TIN TRUYỆN:
Đặc Công Cả Việc Này Cũng Muốn Làm Sao

Đặc Công Cả Việc Này Cũng Muốn Làm Sao

Đánh giá cho truyện này

Bộ truyện full Đặc Công Cả Việc Này Cũng Muốn Làm Sao vừa xuất bản các chương cuối cùng, quý bạn đọc hãy trải nghiệm bộ truyện của tác giả Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp , đưa ra các bình luận và nhận xét bên dưới, giúp Metruyenchu.com.vn tiếp tục chọn lọc các bộ truyện mới và hay, đăng tải mỗi ngày.

Giới thiệu nội dung:

Đặc công ba nguyên tắc quan trọng nhất (nam)

1: Điệu thấp làm việc

2: Nghiêm cấm cảm tình

3: Dáng dấp phải xấu

Bởi vì ngươi hoàn toàn không đáp ứng được điểm thứ ba nguyện tắc.

Tổ chức quyết định, đánh phản sáo lộ.
(tác đã dừng bộ truyện này)
tác xin dừng truyện vì lý do:
1: năng lực viết bộ này sụp đổ, không có thể viết được.
2: cảm giác viết bộ này không phải là tiểu thuyết mà giống như đang viết manga.
3: con gái tác đang đau, không có thời gian tập trung viết tiếp!
(thông báo để mọi người cùng biết)

Chương 1 Chương cuối